Rehabilitering och stöd

Rehabplaneraren

Falcks onlinetjänst Rehabplaneraren ger stöd för chefer att ta sitt rehabiliteringsansvar och tillsammans med medarbetaren göra en plan för återgång till arbete vid sjukskrivning. Rehabplaneraren ger också stöd för HR att följa upp och möta de krav som finns i rehabiliteringsprocessen.

Rehabplaneraren är ett dokumentationsverktyg för rehabilitering där chef och HR har möjlighet att kartlägga medarbetarnas arbetsmässiga förmågor och förutsättningar för att klara av återgång till arbete vid sjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga.

Rehabplaneraren ger också HR möjlighet att följa hälsoläget i verksamheten och att stödja chefernas arbete med rehabilitering och tidiga insatser.

Genom tjänsten får HR och chefer överblick över hela verksamheten och kan på ett enkelt sätt följa upp frånvarotrenden, planerade insatser och ger analysunderlag för förebyggande åtgärder. Om Falcks rehabsamordnare ger stöd åt verksamheten har även de tillgång till Rehabplaneraren.   

Rehabplaneraren är en webbaserad tilläggstjänst till Falcks onlinetjänst Sjuk och Frisk som ger ökad funktionalitet i statistikverktyget.

Det här är Rehabplaneraren 

Rehabplaneraren innehåller fyra funktioner: Välmåendekoll, Återgång till arbetet, Uppladdning av dokument och Anteckning. I Rehabplaneraren samlas dokumentationen, på ett GDPR-säkert sätt, på ett och samma ställe.

Välmåendekoll

Välmåendekollen används när medarbetare har behov av någon form av rehabilitering i samband med arbetet. Det kan vara både vid kort- och långtidsfrånvaro eller vid behov av förebyggande åtgärder.

Plan för återgång till arbete

Denna plan används när en medarbetare har varit sjukskriven i 30 dagar och med prognos att sjukskrivningen kommer att pågå i minst 60 dagar. I planen dokumenterar chefen den formella rehabiliteringsplanen som är baserad på de lagstadgade krav som följs upp av Försäkringskassan.

Uppladdning av dokument

Det finns möjlighet att ladda upp dokument, och på ett GDPR-säkert sätt samla information på ett och samma ställe. 

Ny anteckning

Anteckningar från till exempel rehab- eller avstämningsmöten kan noteras direkt i onlinetjänsten.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.