Lagstadgade undersökningar

Fibrosframkallande damm

Asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer ingår i fibrosframkallande damm. Hälsokontrollen följer 39-41 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer ingår alla under fibrosframkallande damm och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). För att veta vilka exponeringar det handlar om ska hälsoundersökningen föregås av en riskbedömning av arbetsmiljön.

Medicinsk kontroll – Asbest

Den medicinska kontrollen riktar sig till medarbetare med planerad eller pågående exponering för asbest och uppfyller lagkravet Asbest (AFS 2006:1). 

Hälsoundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4) ske innan personen påbörjar arbetet och kan göras upp till tre år före arbetsstart, därefter upprepas undersökningen vart tredje år. Intervallen kan förkortas utifrån den medicinska bedömningen.

Medicinsk kontroll – Kvarts

Kontrollen riktar sig till personer med pågående eller planerad exponering för kvarts. Den följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). Den ska ske innan personen påbörjar arbetet och kan göras upp till tre år före arbetsstart, därefter upprepas den vart tredje år. Intervallen kan förkortas utifrån den medicinska bedömningen. 

Medicinsk kontroll – Syntetiska oorganiska fibrer

Denna lagstadgade hälsoundersökning uppfyller lagkravet enligt  Arbetsmiljöverkets föreskrift om Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1). Hälsoundersökningen riktar sig till personer med pågående eller planerad exponering för oorganiska fibrer.

Undersökningen ska ske innan personen påbörjar arbetet, därefter upprepas undersökningen vart tredje år. Intervallen kan förkortas utifrån den medicinska bedömningen.

Så går den medicinska kontrollen till

  1. Bifoga riskbedömning
    När du beställer tjänsten bifogar du riskbedömningen av arbetsplatsen som visar vilka ämnen som exponeras. När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in för en hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Läkarundersökning 
    Vid exponering av asbest och syntetiska oorganiska fibrer innefattar läkarundersökningen klinisk undersökning av andnings- och cirkulationsorganen, samt spirometri. Lungröntgenundersökning görs vid första undersökningen och följer därefter bestämmelser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Medicinska kontroller. Vid kvartsexponering får medarbeten göra en spirometriundersökning.

  3. Utfärdat tjänstbarhetsintyg
    Ett tjänstbarhetsintyg för medarbetaren utfärdas och skickas till dig som beställare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.