Systematiskt arbetsmiljöarbete

Riskbedömning arbetsmiljö

En riskbedömning ligger till grund för arbetsgivarens ansvarsområden som exempelvis medicinska kontroller, utbildningar och andra insatser för att uppnå kriterierna för en hälsosam arbetsplats.

Enligt lag ska du som arbetsgivare regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

Riskbedömningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter där 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, ergonomisk belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Så går det till

  1. Beskriv önskemål och behov
    När du beställer tjänster beskriver du önskemål och var du önskar att riskbedömningen ska utföras.

  2. Dialog kring upplägg
    Vi tar emot din förfrågan och du blir kontaktad av en lämplig kompetens från oss för en dialog kring upplägg, bokning av tid och offert.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.