Nyhet

Håll koll på stressen med ny digital tjänst

Digital stressmätning är en ny tjänst som hjälper medarbetare att få förståelse för sin stressnivå, sömn och återhämtning vilket skapar bättre förutsättningar för balans i vardagen.

Deltagarna får under tre dagar koppla upp sig på ett bärbart EKG och via en app följa sin stressnivå, sömnkvalitet, fysisk aktivitet och självskattade stressymptom. Med hjälp av resultatet i appen får användaren bättre koll på sin egen hälsa. 

­– Den här tjänsten ger medarbetaren kunskap om sina egna hälsofaktorer. För chefer och HR kan resultatet fungera som ett beslutsstöd för att jobba vidare med hälsa, både i mindre arbetsgruppen eller på organisatorisk nivå, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa.

opening quote

För chefer och HR kan resultatet fungera som ett beslutsstöd för att jobba vidare med hälsa

Personliga tips utifrån hälsodata

I appen finns en digital guide som ger feedback utifrån resultatet av EKG mätningen och tipsar medarbetaren på övningar inom meditation, reflektion och andning. Vid mins tio deltagare kan chef och HR få en avidentifierad grupprapport för att få en överblick av medarbetares hälsa och stressnivåer.  

Tjänsten erbjuds i samarbete med Linkura och bygger på forskning vid Linköpings universitet om kroppens signaler vid stress, sömn och återhämtning. Tjänsen ska inte användas i medicinskt utredningssyfte eller rehabilitering utan är ett rent hälsofrämjande verktyg.

Tjänsten Digital stressmätning ersätter tjänsten Insiktsprogrammet för mental kondition.