Vaccination mot säsongens influensa

Säsongsinfluensan är ofarlig för de flesta, men kan göra vissa allvarligt sjuka. I år finns en risk för att influensan blir extra kraftig. För personal inom vård och omsorg är det extra viktigt att vaccinera sig. Oavsett vilka medarbetare du som arbetsgivare vill erbjuda influensavaccination kan du vända dig till Falck.

Säsongsinfluensan är ett virus som kommer till Sverige varje år och är vanligast under vinterhalvåret. Viruset är smittsamt och sprids genom hosta och nysningar eller vid kontakt med någon som är sjuk. I de flesta fall är influensa ofarlig och går över av sig självt efter ett par dagars vila och egenvård, men för vissa riskgrupper kan den leda till allvarliga komplikationer.

Som arbetsgivare finns det anledning att erbjuda influensavaccination för att i allmänhet motverka högre sjuktal under denna period. Den som vaccineras mot influensa får ett bättre skydd och om man ändå blir sjuk får man oftast mildare symtom. Det är speciellt viktigt för anställda som arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen till riskgrupper.

För personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten är det extra viktigt att vaccinera sig enligt Folkhälsomyndigheten.

– Arbetsgivare ska i första hand överväga ett erbjuda vaccin till anställda som arbetar inom vård och omsorg samt i andra hand till övriga anställda, säger Torbjörn Vedberg, medicinsk ledningsansvarig på Falck, hälsa och arbetsliv.

Medarbetare vaccinerat sig

Skydd mot allvarlig sjukdom

Man vet inte säkert hur influensan kommer att slå i år, men då smittspridningen varit låg under pandemin riskerar vi människor att vara mer mottagliga för att smittas och bli sjuka. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd men lindrar symtom och skyddar mot allvarlig sjukdom. Att anställda som arbetar med riskgrupper vaccinerar sig är därför extra viktigt.

Så här beställer du vaccin

Vill du erbjuda vaccination till dina medarbetare mot årets influensa? Välkommen att höra av dig till oss på Falck för mer information. Vi tar emot beställningar för grupper och utför vaccinationer på våra enheter eller på er arbetsplats.

För att beställa vaccin kan du antingen använda beställningsformulär online eller ta kontakt med Falck när dig.