Nyhet

Ny e-utbildning om stress och stresshantering

Nu erbjuder Falck Previa en ny digital utbildning om stress i arbetslivet där deltagare får lära sig mer om bland annat hur stress fungerar och hur viktigt det är med återhämtning.

Utbildningens fungerar som en inspiration till att arbeta förebyggande med stresshantering och återhämtning. Utbildningen är uppdelad i tre delar och går igenom viktiga områden som exempelvis stressreaktioner och hur stress och fysisk aktivitet hör ihop.

­– Stress under en kortare period kan ses som något positivt. Det får oss att samla oss och fokusera. Men är vi stressade under en längre period där vi inte får återhämtning, då börjar det bli slitsamt och blir något negativt, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare inom Falck Previa.

opening quote

Är vi stressade under en längre period utan återhämtning, då börjar det bli slitsamt

Förebygg utmattning och sjukskrivning

Utbildningen vänder sig till både medarbetare och chefer på alla typer av arbetsplatser. Den kan fungera som underlag för att prata om stress, återhämtning och hälsa men också som introduktion för nya medarbetare.

– Att medarbetare och chefer har kunskap om stress och hur vi ska hantera den är inte bara viktigt för välbefinnande utan framför allt i arbetet med att förbygga utmattning och sjukskrivningar, säger Maria Steneskog Nyman.

Läs mer och beställ

E-utbildning om stress