Nyhet

Ny e-utbildning i krishantering på arbetsplatsen

Nu kan HR, chefer och skyddsombud enkelt få kunskaper om krishantering. Falck Previas nya e-utbildning fokuserar på hur du kan trygga medarbetarna och agera i organisationen vid en kris.

Målet för utbildningen är att deltagarna ska känna en större trygghet när det kommer till krishantering och hantera kriser både snabbare och effektivare.  Den ger deltagarna möjlighet att återkomma till vissa avsnitt och få en upprepning av information, för att förstärka inlärningen.

– Med en e-utbildning kan verksamheter beställa utbildningen utan alltför lång framförhållning då den utförs individuellt när det passar var och en. Det ökar helt enkelt möjligheten till att få goda grundkunskaper om krishantering inom en rimlig tid, säger Anna Wickberg, psykolog på Falck Healthcare, som varit med i arbetet med att ta fram utbildningen.

opening quote

När vi vet vad vi skall göra är vi oftast snabbare på bollen när en kris uppstår.

Varför det är viktigt med kunskap om kriser

Arbetsmiljöverket är tydliga med att alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha en beredskap och rutiner på plats för ett gott krisomhändertagande. Dessutom leder ett gott omhändertagande vid en kris till färre och kortare sjukskrivningar och ett ökad förtroende för ledningen.

– När vi vet vad vi skall göra är vi oftast snabbare på bollen när en kris uppstår. Det i sin tur minskar de negativa efterverkningarna för organisationen. Vi ser den här e-utbildningen som en bra och viktig grund att utgå från i krishantering. Om organisationen upptäcker att det finns behov kan den här utbildningen också fördjupas med till exempel en halvdagsutbildning på plats, som är specifikt riktad mot det egna företaget behov.

Läs mer och beställ utbildningen: E-utbildning i krishantering