Frågor och svar: Previa har bytt namn till Falck 

Previa har bytt namn och går nu under varumärket Falck. I januari 2023 byttes bolagsnamnet och alla fd. Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har nu bytt utseende och går under varumärket Falck.  Här hittas svar på de vanligaste frågorna om varumärkesbytet.

Varför bytte Previa namn till Falck? 

Previa har tillhört Falck sedan 2014. Namnbytet är en del av koncernstrategin att samla alla företag inom Falck-gruppen under samma varumärke. Med bytet av varumärke synliggörs att Previa även är en del av Nordens ledande hälsoföretag där vi alla tillsammans i koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för ett hållbart arbetsliv och privatliv.   

Hur påverkar namnbytet mig som kund? 

Inledningsvis inte så mycket alls. Previa har bytt namn och varumärke, men fortsätter att vara ett eget företag inom Falck-gruppen. Som kund har ni tillgång till all kompetens, hela vårt tjänsteutbud och kapacitet precis som idag. Ni har även kvar samma kontaktpersoner som tidigare. 

På sikt kommer det även innebära att vi har möjlighet att bredda vårt tjänsteutbud och på så sätt kunna erbjuda er som kund ett än större utbud av tjänster för ett hållbart arbetsliv och privatliv.

Vad händer med besöksenheterna?

Alla våra enheter finns kvar på samma besökadress som tidigare men fasadskyltar är utbytta till Falckskyltar.

Vilka juridiska förändringar innebär namnbytet? 

I januari 2023 bytte AB Previa juridiskt namn till Falck Sverige AB. Organisationsnummer är det samma även efter bytet av juridiskt namn och redan tecknade avtal kan därmed fortlöpa. Fakturor utställda efter januari 2023 kommer att vara adresserade från Falck Sverige AB.  

Har ni fått nya kontaktuppgifter? 

Våra enheter behåller samma adresser, men fasadskyltar är utbytta till Falckskyltar.

Vi behåller samma telefonnummer. Övriga förändringar är:

Webbsida

  • För anslutna till företagshälsan är den nya webbadressen kund.falcksverige.se. Den övergripande webbsidan för Falcks samlade svenska verksamhet är falcksverige.se.
  • Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarelänkning ske för den som går till den tidigare webbplatsen. 

Kundservice

  • På telefon: Inga förändringar, telefonnumret 0771-23 00 00 kvarstår.
  • Digitalt: Ny webbadress för att kontakta kundservice digitalt är kund.falcksverige.se/kontakt. Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarelänkning ske för den som går till den tidigare webbplatsen previa.se

Mailadresser

  • Direktmail till anställda: @previa.se har ersatts av @falcksverige.se

Under ett år från bytet av webbplats kommer en vidarebefordring av mail som skickas till gamla.

Vad händer med appen Previa online?

Appen Previa Online ersätts av den nya appen Falck Online. Instruktion om att ladda ned den nya app:en sker automatiskt till användarna i Previa Online.