Lagstadgade undersökningar

Kadmium

Hälsokontroll vid arbete med kadmium enligt 54 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Hälsokontrollen riktar sig till alla medarbetare med pågående eller planerad kadmiumexponering enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Läkarundersökning ska genomföras innan arbetet påbörjas och därefter vart tredje år. Upphör arbetet under mer än 12 månader får kontrollen uppskjutas motsvarande tid.

Läkarundersökningen visar om det finns någon risk för medarbetaren att drabbas av ohälsa när de exponeras för kadmium. Undersökningen upptäcker i ett tidigt skede ett ökat upptag och en ökad upplagring av kadmium i kroppen. 

En medicinsk kontroll gällande kadmium ska föregås av en riskbedömning av arbetmiljön för att säkerställa att arbetet sker på säkert sätt.

Så går den medicinska bedömningen till

  1. Ange de ämnen som exponeras på arbetsplatsen
    När du beställer tjänsten anger du de ämnen din medarbetare i huvudsak exponeras för. När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Läkarundersökning
    Under besöket får medarbetaren ta prover och tillsammans med läkaren går de igenom exponeringen.

  3. Utfärdat tjänstbarhetsintyg
    Företagsläkaren utfärdar ett tjänstbarhetsintyg för kadmiumarbete.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.