Lagstadgade undersökningar

Joniserande strålning

Den lagstadgade undersökningen uppfyller lagkravet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (2018:1). Den avgör om medarbetare löper särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning.

Denna lagstadgade hälsoundersökning uppfyller lagkravet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om "grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning" (2018:1) och ska genomföras för medarbetare som i arbetet exponeras för joniserande strålning och tillhör kategori A.

Så går hälsoundersökningen till

  1. Beställ och beskriv medarbetarens arbete
    När du beställer tjänsten beskriver du de arbetsförhållanden din medarbetare verkar i, samt bifogar er senast genomförda riskbedömning av arbetsplatsen. Det är viktigt för att undersökningen ska kunna genomföras korrekt. När du har beställt bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Läkarbesök med provtagning
    Läkarundersökningen omfattar en klinisk bedömning av kroppsliga funktioner, sjukdomar samt provtagning.

  3. Utfärdat tjänstbarhetsintyg
    Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas för medarbetaren och skickas till dig som beställare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.