Lagstadgade undersökningar

Flygledare

Flygledare ska genomgå flygmedicinsk bedömning för att utesluta att de har en fysisk eller psykisk sjukdom som kan leda till oförmåga att utföra tilldelade säkerhetsuppgifter och skyldigheter.

Undersökningen ska göras innan de påbörjar arbetet och vartannat år om de är yngre än 40 år. Därefter en gång per år.

Så går hälsoundersökningen till

  1. Ta med senast utfärdade medicinska intyg
    När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. Påminn medarbetaren att ta med det senast utfärdade medicinska intyget till besöket hos oss för att vi ska kunna göra rätt bedömning. 

  2. Läkarundersökning
    Läkarundersökningen omfattar: EKG (enligt lagstadgad periodicitet), Audiometri (enligt lagstadgad periodicitet), provtagning och blodtryck. Utöver det tar vi medarbetarens längd och vikt.

  3. Utfärdat intyg
    Efter läkarundersökningen utfärdas ett medicinskt intyg för fygledare från EMPIC.

Förstagångsundersökning av blivande flygledare

Om din medarbetare ska göra en undersökning för första gången så utförs den av Transportstyrelsen godkänt flygmedicinskt centrum (Aeromedical Center, AeMC) som finns i Stockholm och Malmö.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.