Ergonomi

Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete

Många arbetstagare arbetar sin huvudsakliga arbetsdag vid datorer, med mobila enheter och i olika IT-system med varierande utformning. Falcks arbetsmiljöbedömning vid datorarbete hjälper arbetsgivare och medarbetare att få hälsoperspektiv på den digitala arbetsmiljön.

Dator- och bildskärmsarbete innebär arbetsbelastning på både kropp och hjärna. Arbetsbelastningen kan vara ohälsosam och leda till hälsoproblem som stress, smärta och värk i kroppen. Detta kan leda till bristande välbefinnande och sänkt arbetsprestation.

En arbetsmiljö som är väl utformad och där arbetet är organiserat för en hälsosam arbetsbelastning främjar välmående och goda prestationer. Det är bra för alla.

Tjänsten Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete leder till ökade kunskaper, hälsosamma beteenden och en förbättrad förmåga att göra rätt i den digitala arbetsmiljön. Tjänsten innebär också att arbetsgivaren arbetar med de krav som Arbetsmiljöverket ställer på belastningsergonomi (AFS 2012:2).

Så går arbetsmiljöbedömningen till

  1. Samtal och planering med en ergonom

    När du som chef beställt tjänsten kommer du att bli kontaktad av en ergonom för att tillsammans planera uppdraget.
  2. Utbildning i grupp och individuell genomgång

    Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete innebär en utbildningsinsats i grupp (max 30 personer). Utbildningen omfattar en timme i tid och lyfter hur man kan förebygga ohälsa vid datorarbete. Ni får också en individuell genomgång ”på plats” där vi går igenom utformningen av varje datorarbetsplats.
  3.  Rapport med bedömning och förslag på förbättringar

    Ni får en sammanställd rapport skriven av våra fysioterapeuter/ergonomer med resultat av bedömningen. I rapporten finns eventuella förslag till förbättringar ni kan arbeta med framåt.


Riskbedömning av ergonomisk belastning

Vill ni göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen och inte bara kopplat till arbete vid skärmar?

Då har vi tjänsten "Riskbedömning av ergonomisk belastning". Vi går igenom varje del av arbetsplatsen efter Arbetsmiljöverkets riktlinjer och kan även utbilda er inom utvalda delar. 

Riskbedömning vid ergonomisk belastning

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.