Ergonomi

Riskbedömning av ergonomisk belastning

Enligt lagen ska du som arbetsgivare regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Falck är ett stöd för att ni ska uppnå kriterierna för en hälsosam arbetsplats.

Riskbedömningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ett  systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskrifterna för belastningsergonomi (AFS 2012:2). I dem lyfts krav och vägledning till hur en bra arbetsmiljö skapas. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras praktiskt och ställer krav på bland annat riskbedömning av arbetsförhållanden. Belastningsergonomi är ett område som ingår i kriteriet för en bra arbetsplats. 

Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar – och att åtgärda dem – skapar förutsättningar för att medarbetare trivs och kan utföra ett bra arbete. En riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Så går riskbedömningen till

  1. Uppdraget planeras utifrån er verksamhet

    När du som chef beställt tjänsten blir du kontaktad av en ergonom. Tillsammans planerar ni uppdraget utifrån er verksamhet.

  2. Riskbedömninge genomförs

    Bedömningen på plats i verksamheten görs av en ergonom – och ofta i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor. En fördjupad bedömning kan göras.

  3. Förslag på förbättringar

    Ni får en sammanställd rapport med resultatet från bedömningen samt förslag på förbättringar.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.