Nyhet

Onlinetjänst ger medarbetare råd om hälsa

Kvinna har videosamtal på laptop hemma

Previas tjänst Hälsosamtal online ger medarbetare stöd och möjlighet att möta våra experter online för att från ett brett hälsoperspektiv prata om sitt mående och hur det kan förbättras.

Att hitta balans i tillvaron, komma in i nya rutiner eller hitta ny motivation är frågor som många tampas med, både till följd av pandemin men även innan samhället ställde om. Utifrån ett identifierat kundbehov utökar vi nu vårt tjänsteutbud med Hälsosamtal online. Syftet med Hälsosamtalet är att identifiera utvecklingsområden, vägleda och motivera medarbetaren till ett ökat välmående och en förbättrad livsstil.

– Vi ser ohälsan i pandemins spår men även andra orsaker sänker människors välbefinnande. Ibland behöver vi stanna upp, fundera kring våra levnadsvanor och de livsstilsval vi gör för att få grepp om hur det påverkar oss, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa. 

opening quote

Genom konkreta råd och reflektion kring sin situation kan vi påverka måendet i positiv riktning

Dialog om mående och livsstil

I ett onlinesamtal med en hälsoutvecklare, fysioterapeut eller företagssköterska får medarbetaren stöd i livsstilsfrågor såsom sömn, stress, återhämtning, kost och motionsrådgivning samt välbefinnande i stort. Tillsammans tittar vi på de områden där man kan och vill utvecklas. 

– Vi tror att tjänsten Hälsosamtal online kan bidra till att stötta personer i sitt mående och sina levnadsvanor. Genom konkreta råd och reflektion kring sin situation kan vi påverka måendet i positiv riktning, säger Åsa Miemois. 

Läs mer och beställ Hälsosamtal online

Mer om tjänsten

Hälsosamtal online

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.