Digitala tjänster

Hälsosamtal online

Medarbetare som behöver förbättra sitt välmående, få stöd i livsstilsfrågor eller om arbetsbelastning och återhämtning får i hälsosamtalet råd av en hälsoutvecklare, företagssköterska eller fysioterapeut. Samtalet sker genom videosamtal på datorn eller med app i mobilen.

Ett hälsosamtal kan vara ett bra stöd för medarbetare som behöver råd kring rutiner, ökad motivation eller förbättrade sömn-, kost- eller motionsvanor. Våra experter finns tillhands för att identifiera utvecklingsområden, vägleda och motivera medarbetaren till att öka sitt välmående och förbättra sin livsstil.

Samtal genom videomöte

Genom din dator eller mobil kan medarbetaren enkelt och smidigt prata med hälsoutvecklare, företagssköterska eller fysioterapeut. Vanliga frågor om onlinebesök.


Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Du som ansvarig beställer tjänsten i formuläret nedan. När du skickat beställningen får medarbetaren direkt ett mejl med instruktion för webbokning och kan själv boka tid.
 2. Boka tid
  Medarbetaren använder länken för att webboka sin tid.
 3. Onlinesamtal med vår expert
  Under samtalet sätter sig hälsoutvecklaren, fysioterapeuten eller företagssköterskan in i medarbetarens situation. Tillsammans görs ett förslag på åtgärder och ev. påföljande insatser.
 4. Förslag på fortsatta insatser
  Efter det inledande samtalet får du som ansvarig en återkoppling. Då tydliggörs vad som kan göras för att din medarbetare ska behålla sin arbetsförmåga. Faller medarbetarens problematik utanför företagshälsans kompetens hjälper vi till att lotsa er vidare.

Beställ

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare beställa hälsosamtal för din medabetare. Efter att du har gjort beställningen får du direkt en bekräftelse och en länk skickas samtditigt till medarbetaren för att boka tid.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.