Corona skapar nya mörkertal och förändrat sjukskrivningsmönster

Sjuk
Frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker

Andelen sjukskrivningar har minskat de senaste veckorna. Effekten syns ett par veckor efter att det infördes hårdare coronarestriktioner i stora delar av landet. Samtidigt avviker sjukskrivningsmönstren från andra år och mörkertalet kring sjukskrivningar kan vara stort då många arbetar hemifrån.

Previa analyserar här höstens sjukskrivningsmönster och ger konkreta råd om hur arbetsgivare kan fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

– I år har sjukskrivningskurvorna rört på sig på ett sätt som vi inte är vana vid. Det som skiljer åt mot tidigare år är dels pandemin i sig men även de olika restriktionerna som när de införs eller tas bort påverkar människors beteenden, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

I mars när coronapandemin först bröt ut i Sverige och rekommendationen om att stanna hemma vid mindre förkylningssymptom infördes steg frånvarotalet dramatiskt gentemot jämförbara år. Likaså var frånvaron för sjukdom och VAB återigen högre än vanligtvis i anslutning till att skolorna startade igen efter sommaren. Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik för kort- och långtidsfrånvaro.

Den avvikelse som i nuläget syns i frånvarostatistiken är avvikande i motsatt riktning, då det i nuläget är färre frånvarande av sjukdom och VAB än motsvarande tid de senaste åren.

Även i diagnoser skiljer sig sjukfrånvaron gentemot andra år. Sjukfrånvaro för orsaker såsom vinterkräksjuka ligger betydligt lägre än andra år, åtgärderna kring covid-19 tycks således ha haft effekt på spridningen av andra sjukdomar.

opening quote

För att fånga upp den psykiska ohälsan krävs ett mer aktivt ledarskap när många arbetar hemifrån.

Den ökningen av psykisk ohälsa som skedde i korttidsfrånvaron under början av hösten är ett exempel på hur coronapandemin har skapat nya beteendemönster. Detta avspeglas också i en minskad andel psykosociala besvär de senaste veckorna, när antalet sjukanmälningar generellt har gått ned. Mycket tyder dock på att mörkertalet är stort, då det ökade hemarbetet kan leda till att många inte sjukskriver sig.

– Då mörkertalet är stort när många jobbar hemma är det viktigt att arbetsgivare verkligen har koll på sin personal och hur de mår både fysiskt och psykiskt. Särskilt för att fånga upp den psykiska ohälsan krävs ett mer aktivt ledarskap när många arbetar hemifrån. Sjukskrivningsstatistik visar dem som konkret anmält frånvaro, men de som mår dåligt utan att sjukskriva sig, de syns aldrig i statistik, säger Maria Steneskog Nyman.

För att säkerställa att man som chef fångar upp medarbetares hälsosituation behövs strukturerade kontakter med varje medarbetare.

– Som arbetsgivare behöver man formalisera den typen av kontakter som annars sker naturligt om man möter varandra under arbetsdagen. Har man en medarbetare som man inte pratat med på ett tag behöver man som chef ta kontakt, säger Maria Steneskog Nyman.

 

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se