Pressmeddelande

Kraftig ökning av fysisk och psykisk ohälsa efter långvarigt hemarbete

Graf som visar kraftigt stigande frånvaro på grund av fysiska och psykiska besvär under hösten 2020.
Frånvarodagar per 100 000 medarbetare, urval av orsakskategorier.

Pressmeddelande 20200924. Sjukanmälningar på grund av fysiska och psykiska besvär har ökat kraftigt under hela inledningen av hösten. En allvarlig utveckling för arbetsmiljön som inte ser ut att stanna av. Den psykiska ohälsan har aldrig varit så hög som idag under de år Previa fört statistik över ohälsa på Sveriges arbetsplatser.

– Många förväntade sig att den svåra situationen på arbetsplatserna och det utbredda arbetet hemifrån skulle vara relativt temporärt. Men det har nu övergått i ett långdraget tillstånd som innebär utökade utmaningar för arbetshälsan, säger Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor på Previa.

Graf som visar att frånvaroanmälningar nu minskar efter att först ha ökat från  mitten av augusti.
Frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker.

I början av augusti påbörjades en brant ökning av sjukskrivningar för såväl fysiska som psykosociala besvär. Ökningen har sedan fortsatt kraftigt uppåt i sex veckor. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det finns med sannolikhet många bakomliggande orsaker till att den psykiska och fysiska ohälsan ökar. Men en gemensam nämnare är att många behövt förändra och anpassa sina liv utifrån pandemin vilket påverkar vår arbetsmiljö och vårt sociala liv, säger Maria Steneskog Nyman.

Totalt sett ligger sjuktalet strax över det normala i nuläget. Att det skett en inbromsning totalt sett i andel sjukskrivningar de senaste veckorna beror på att det stora inflödet av frånvaroanmälningar för förkylning och VAB som skedde omkring skolstarten nu mattats av. 

Åtta tips för en bra arbetsplats hemma

  • Sitt ordentligt Om köksbordet är den enda ytan som finns att tillgå, se till att sitta ordentligt med ryggstöd. Att lägga en kudde i svanken som extra stöd kan vara ett sätt att hjälpa ryggen. Om den vanliga stolen är för låg, så sätt dig på en kudde. Underarmarna ska kunna vila på bordet utan att axlarna är uppdragna.
  • Var kreativ Se dig runt hemma, finns det andra, mindre uppenbara platser för att arbeta eller variera kroppsställningen? En hylla eller byrå kan till exempel fungera utmärkt som ståbord. Arbeta gärna på flera olika platser i hemmet.
  • Undvik gamnacke och musarm Hitta sätt att placera datorn på bra höjd för blicken. I knät är inte det bästa för nacken.
  • Byt ställning ofta Tänk på att inte sitta statiskt i flera timmar. Sitt inte kvar på samma plats när det blir dags för digitala möten. Stå upp under gruppmöten, eller sätt dig en stund i soffan. Det viktigaste är variation och att byta kroppsställning ofta.
  • Vila ögonen Blir det mycket tid vid datorn så se till att vila ögonen ibland. Vänd blicken, titta ut genom fönstret eller byt blickriktning, pausa ögonen någon minut.
  • Tänk på ljuset Se till att ha bra ljus. Använd gärna en flyttbar golvlampa som du kan flytta runt. Se till att inte bli bländad. Dagsljus är också bra så om det går, planera din arbetsplats så att du har möjlighet att titta ut genom fönstret ibland.
  • Bjud på distansfika Lägg in regelbundna, digitala fikapauser med en kollega eller arbetsgrupp för att kolla hur ni mår och hur det går.  
  • Rör kroppen Var noga med att gå upp och röra på dig varje timme för bättre blodcirkulation i leder och muskler. Ett enkelt sätt att få in lite vardagsmotion är att ta en paus och resa och sätta från stolen 10 gånger. Har du ett telefonsamtal inplanerat, försök att ta det under en kort promenad.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se