Nyhet

Ta reda på hälsoläget med ny webbenkät

Hand håller en smartphone med webbenkät

Med Previas hälso- och arbetsmiljöenkät får chefen en heltäckande bild av hälsoläget på individ och gruppnivå. Medarbetarna fyller i enkäten och ser omgående sitt resultat direkt online. Efter behov erbjuder Previa både analys och uppföljande insatser i Previas Jobba hemma-koncept.

Helhetskoncept för hemarbete

Previas jobba hemma-koncept ger medarbetare, chef och HR en övergripande bild av hälsoläget och ger underlag för att gå in med rätt insatser för att förstärkan hälsa eller motverka risker för ohälsa på grund av arbetsmiljön. 

Konceptet utgår från en hälso- och arbetsmiljö-enkät som omfattar frågor kring levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt hemarbete.

Anna Östling, affärsutvecklingschef, Previa opening quote

Idag behövs det delvis andra frågeställningar. Vi ser påverkan på både psykisk ohälsa och fysiska besvär.

Resultatet ger utgångspunkt på organisations-, grupp- och individnivå för att skapa motivation till förändring och en hälsosam arbetsmiljö för medarbetare som arbetar hemifrån.

Medarbetaren får direkt återkoppling och kan se sin hälsostatus online efter att enkäten är besvarad. Som chef får du en sammanställning av resultat via säker e-post när hela arbetsgruppen besvarat enkäten.

Efter att enkäten har genomförs kan, som tillval, medarbetaren få hälsocoaching online eller chefen en fördjupad analys och återkoppling.

Nya frågor fångar tidiga tecken

När medarbetare arbetar hemifrån blir det svårare att hålla koll på deras hälsa och mående. Previa lanserar därför en ny version av sin hälso- och arbetsmiljöenkät speciellt anpassad till ökat hemarbete för att bidra till ett mer långsiktigt och hållbart hemmakontor. Nytt för i höst är en frågemodul som fokuserar på arbete i hemmet och tar upp variation, utrustning, rutiner, arbetstempo, effektivitet, sociala kontakter och balans i livet.

– Det är en ny modul till vår hälsokartläggning för medarbetare som syftar till att fånga upp ohälsa, men som också ger medarbetare stöd kring hur man kan tänka kring hemarbetsplatsen. Vi ser redan idag påverkan på både psykisk ohälsa och på fysiska besvär, säger Anna Östling, affärsutvecklingschef på Previa. 

Frågorna fångar exempelvis upp sådant som medarbetarens vardagsmotion, något som kanske kom automatiskt innan hemmakontoret, om rutiner kring kost och pauser, eller om att sätta gränser mellan arbete och fritid när hemmet blivit en arbetsplats. 

– I våras när pandemin kom, uppstod många tillfälliga lösningar, men nu är det ett nytt läge. Jag tror också att vad vi ser nu kommer få bestående konsekvenser för det framtida arbetslivet, säger Anna Östling. 

Kom igång direkt

För dig som vill göra en gruppbeställning direkt för hälso- och arbetsmiljöenkäten eller få mer information – läs mer på tjänstesidan eller kontakta oss.

Previas hälso- och arbetsmiljöenkät

Koncept ger stöd vid hemarbete

Falcks helhetskoncept hjälper chefer att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetare hemifrån.

Jobba hemma-konceptet

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.