Hälsa och Livsstil

Digitala tjänster

Hälso- och arbetsmiljöenkät

Få koll på hälsoläget med hjälp av Falcks Hälso- och arbetsmiljöenkät. Den innehåller frågor om levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt hemarbete.

Genom en webbenkät får företaget snabbt en helhetsbild och status på de faktorer inom hälsa och arbetsmiljö som har vederlagd mest betydelse för hälsan i arbetslivet. Frågorna tar upp: motion och rörelse, matvanor, alkohol, tobak, fysiska besvär, stress, sömn, energinivå, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt hemarbete.

Frågor om hemarbete

När allt fler arbetar hemifrån kan det som chef vara en utmaning att säkra en hälsosam arbetssituation för medarbetarna. Nu finns specifika frågor om hemarbete inkluderat i hälso- och arbetsmiljöenkäten och täcker in områden som variation, utrustning, rutiner, arbetstempo, effektivitet, sociala kontakter och balans i livet.

Efter besvarad enkät får medarbetaren en omedelbar återkoppling med hälsostatus och rekommendationer på områden att utveckla. Som chef får du en sammanställning på gruppnivå när minst 10 av medarbetarna har genomfört enkäten. 

Tillval för att ta hand om resultatet

När hälso- och arbetsmiljöenkäten är genomförd kan resultatet följas upp med två tillval:

– Hälsocoaching för medarbetare i personligt samtal med hälsoutvecklare online.

– Återrapportering till chef med analys på gruppnivå som visar styrkor, utvecklingsmöjligheter och behov i verksamheten.

Läs mer tillval och efterföljande insatser i Jobba hemma-konceptet 

Så går hälso- och arbetsmiljöenkäten till

 1. Beställ
  Fyll i formuläret. Medarbetarena får inom ca fem arbetsdagar en e-postinbjudan med länk till hälso- och arbetsmiljöenkäten. 

 2. Medarbetaren besvarar hälso- och arbetsmiljöenkäten
  Webbenkäten tar ca 5 minuter att besvara och finns tillgänglig i 14 dagar. 
 3. Resultat
  Efter genomförd enkät får medarbetaren en omedelbar återkoppling med grönt, gult eller rött resultat per frågeområde. När enkäten är stängd, efter 14 dagar, får du som chef en sammanställning av svaren på gruppnivå via säker e-post.

 4. Vid tillval
  Hälsocoaching: Medarbetare bokar enkelt sin tid för videobesök via webbokning. 
  Återrapport med analys: Falcks expert tar kontakt med chef. 

Att tänka på

 • Informera medarbetarna om tjänsten innan webbenkäten skickas ut
 • Medarbetaren identifierar sig med BankID för att kunna besvara webbenkäten.
 • Minst 10 besvarade enkäter krävs för att grupprapport ska genereras 
 • Önskar du tjänsten för hela din organisation med rapporter på olika nivåer? Kontakta oss för planering.

Beställ

Här kan du beställa hälso- och arbetsmiljöenkät till din organisation eller arbetsgrupp.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om enkäten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.