Pressmeddelande

Förkylningar skapar rekordlång frånvaro

Pressmeddelandet 200415: Allt färre nya sjukanmälningar skapar positiv trend under påsken. Samtidigt är en rekordstor andel hemma längre än 14 dagar med förkylning. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Veckan innan påsk gjordes många friskanmälningar samtidigt som färre nya sjukskrivningar registrerades, vilket är helt normalt runt påsken, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Diagram visar att relativt många,  nära fem procent, är fortsatt sjukskrivna med förkylningsbesvär.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Det relativt höga frånvarotalet för perioden, cirka fem procent, kommer av att en onormalt stor andel har övergått till långtidssjukskrivningar både på grund av osäkerhet vid försatta lindriga besvär och att man inte är helt symptomfri eller till följd av kvarvarande tydliga förkylningssymptom.

 

– Vi ser en stor effekt av myndigheternas riktlinjer om att stanna hemma ett par dagar som symtomfri. Nu avslutas bara ca 50 % av alla förkylningsärenden inom 7 dagar. Normalt friskanmäls 90 % av alla förkylningsärenden inom 7 dagar, Lennart Sohlberg.

Längd på förkylningsbesvär.

– Av de som våra telefonsköterskor talar med som övergår till långtidssjukskrivning, uttrycker man ofta att förkylningen inte vill ge mig sig. Antingen med milda besvär som hosta och ont i kroppen eller som fortsatt rejäl förkylning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram visar att antalet nya
Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

– Det är en fortsatt nedåtgående trend, men som delvis speglar att färre frånvaroanmäler sig under påskhelgen och påsklovet. Vi får vänta till nästa vecka för att avgöra om trenden håller i sig, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se