Nyhet

Internetbaserad KBT ger nya verktyg för mental träning

Nu utökar Previa sitt digitala erbjudande med tre KBT-program online: Sömnskola, Stresshantering och Mental träning.

Previa har sedan en tid tillbaka vidgat sitt digitala erbjudande för att öka kundernas valmöjligheter när det kommer till att söka hjälp och få rådgivning online. Nu utökas erbjudandet med lanseringen av tre nya KBT-baserade (kognitiv beteendeterapi) program: Sömnskola online, Stresshantering online och Mental träning online.

– Programmen ger verktyg för att hantera stressiga livssituationer, förbättra sömnen och för att skapa utvecklande mentala strategier, säger Inga Ahlberg, affärsområdeschef Previa Digital.

En stor mängd forskning visar att effekten av KBT över internet är jämförbar med insatser vid fysiska möten, speciellt när de genomförs med stöd av psykolog eller beteendevetare som säkrar upp att programmet genomförs som det ska och som kan agera coachande och rådgivande om frågor uppstår.

opening quote

Kombinationen psykolog eller beteendevetare och online programmet ger förutsättning att skapa verklig förändring,

– En beteendevetare eller psykolog är alltid knuten till individen, och deras involvering och coachande genom hela processen hjälper individen att fullfölja programmet och att reflektera över sitt beteende. Det är kombinationen psykolog/beteendevetare och online programmet som ger förutsättningar att skapa verklig förändring, säger Inga Ahlberg. 

Lättillgängligt, flexibelt och enkelt

Online programmen för stresshantering, sömnskola och mental träning erbjuds i samarbete med norska Braive.

Sara Hafezi, beteendevetare vid Previa på Arlanda, som har arbetat med tjänsterna, varför just dessa tre områden?

– Stress är idag en av de stora anledningarna bakom sjukskrivning, och även sömnproblem är nära kopplat till stress. Här lär man sig känna igen och hantera stress i vardagen via lektioner och konkreta övningar. Mental träning handlar om att lära sig fokusera, hantera motgångar och göra förändringar. Programmen används när det passar individen bäst och man arbetar sig igenom de olika modulerna i sin egen takt med nära stöd av en psykolog eller beteendevetare.

Hur går det till?

– Varje kurs omfattar åtta eller nio moduler som genomförs under max 12 veckor. Programmen består av undervisningsfilm, interaktiva övningar och uppgifter som man gör på egen hand mellan modulerna. Tanken är att man arbetar sig igenom en modul i veckan så kursen sträcker sig över drygt två månader. En modul tar cirka en till två timmar, och man får dessutom uppgifter där man kan träna på det som man gått igenom. Varje deltagare är kopplad till en beteendevetare eller psykolog med uppföljning veckovis via videosamtal eller chatt vilket ger möjlighet till personlig rådgivning, dialog och stöd. Det personliga stödet ökar också motivationen.

Vem är de riktade till?

– De passar de flesta. Stress är idag en av de stora anledningarna till att människor blir sjuka och vi märker ett ökat intresse för internet-baserade tjänster. Vad många upplever som positivt är att programmet är väldigt konkret, med tydliga övningar och vägledande verktyg.

Hur har resultaten varit hitintills?

– Responsen har varit väldigt positiv. Bäst resultat nås ju mer motiverad medarbetaren är. Vi mäter den generella stressen efter varje modul och vi ser att stressen har sjunkit markant för alla som har deltagit i programmet. Vi är själva förvånade över hur bra resultaten har varit.

opening quote

Vi ser att stressen har sjunkit markant för alla som har deltagit i programmet.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.