Tillbaka

Röd tråd för hållbar arbetsmiljö

Tips från experten

Publicerad
Röd tråd för hållbar arbetsmiljö

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) skapade många frågor från arbetsgivarna när de började diskuteras i våras. Hur förhindrar man att anställda känner stress? Hur kan vi förhindra kränkningar? Hur kan man riskbedöma den här typen av frågor?

– Vi fick många frågor om vad föreskriften innebar och hur den påverkade redan befintligt arbetsmiljöarbete. Idag upplever vi ett högt engagemang och intresse hos arbetsgivarna, säger Helen Rosander, organisationskonsult på Previa. 

Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är huvudområden i AFS 2015:4. En av de viktigaste aspekterna handlar om att arbetsgivaren behöver skapa förutsättningar för att medarbetare ska trivas och kunna prestera på ett hållbart sätt.

– Tidigare har individen fått ta ensamt ansvar för sin hållbarhet, men nu blir det mer uttalat att det behövs en dialog, samarbete och gemensam intention för att skapa en sund arbetsplats, säger Helen Rosander. 

Hållbar arbetsmiljö rör alla i företaget

– Föreskriftens styrka är att den visar att en hållbar arbetsmiljö rör alla i företaget och det behöver finnas en röd tråd från medarbetare upp till högsta ledning. Det kan inte vara ett projekt som engagerar HR-avdelningar och sedan stannar där, lägger hon till.

Vad som har uppfattats som otydligt är att föreskriften inte är så specifik. Den syftar inte till att detaljstyra, utan ger principer för att styra arbetsklimatet i en positiv riktning. 

– Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar i grund och botten om hur vi är mot varandra. Det räcker inte med att enskilda individer agerar på ett visst sätt utan om att kultur, värdegrund, medarbetare och ledarskap interagerar för att skapa en hållbar arbetsmiljö, säger hon.

Dialog en förutsättning för organisatorisk hälsa

Om man tidigare lade det psykosociala ansvaret på individen medan chefer och HR ansvarade för arbetsmiljön, är dialog en förutsättning för organisatorisk hälsa. Den dialogen handlar både om ledarskapets kommunikation, men också om medarbetarnas möjligheter att ta ansvar för arbetsmiljön. 

En arbetsledare på en arbetsplats kan antingen ge trygghet, eller skapa osäkerhet.

– En sådan sak har stor inverkan på medarbetare och deras prestation, men är inte alltid lätt att få syn på. Det kan dessutom vara svårt för en medarbetare som far illa, eller som ser någon annan fara illa, att ta upp det. Här behövs rutiner och ett arbetsklimat som är förtroendefullt, säger hon. 

Kan mandå sätta sina förhoppningar till att en ny föreskrift ska kunna vända den accelererande sjukskrivningstrenden? Ja och nej, menar Helen Rosander. 

– En föreskrift i sig löser inte hela problematiken, men det är ett steg i rätt riktning för att hitta lösningar. Det är en avsikstförklaring att ta grepp om ett samhällsproblem och ska vi nå en förändring måste vi koppla arbetsmiljöfrågor till organisationtioners strategi, mål och kultur så att det blir en naturlig del av vardagen.

Mer om Previas tjänst Organisatorisk och social skyddsrond.

Publicerad