Vad vi gör

Företagen väljer oss för vår breda expertis. Vi har samlat alla experter hos oss för att enklare kunna se sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och medarbetare. Vi tar ansvar för hela kedjan och hjälper er att få bitarna på plats.

 

Säkra en hälsofrämjande arbetsplats

När yrkeslivet blir längre krävs tydliga strategier och kontinuerligt engagemang för att alla ska hålla. Därför behöver företagshälsan vara enkel. Riktigt enkel. Alla arbetsgivare omfattas av Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om ett hållbart arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Vi gör det enkelt för er att följa dem.

Hur ser arbetsmiljön ut? Hur arbetar ni hälsofrämjande? Hur hanterar ni kriser om något händer och hur följer ni upp rehabiliteringen? Det räcker inte med punktinsatser – det handlar om att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Att låta arbetet genomsyra hela organisationen. 

Framgångsfaktorerna med Previa är att ni får tillgång till våra tjänster och utbildningar inom hela kedjan. Med oss säkrar ni upp en hälsofrämjande arbetsplats.

opening quote

Previa gör det enkelt för dig att skapa ett hållbart arbetsliv.

Enklare företagshälsa med våra digitala tjänster

Med flera digitala verktyg, såsom tjänster och e-learningutbildningar, förenklar vi ert arbete med företagshälsan. Rapportera enkelt och effektivt in sjukfrånvaron i vår tjänst Sjuk och Frisk, och följ statistiken på frånvaron i företaget. Få rådgivning enkelt och effektivt genom onlinebesök med våra experter. Våra digitala tjänster förenklar för er som organisation, arbetsgivare och för era medarbetare.Previas experter

Som kund hos oss har du tillgång till våra kompetenser på Previas lokala enheter runt om i landet. Du kan även välja att snabbt och enkelt kontakta dem genom videosamtal i Previas rådgivningsapp.

Previas experter jobbar tätt i team, för att hela tiden kunna se sambanden. Våra kompetenser rör sig inom ett brett spektra, men alla håller sig inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering.
Psykologer

Våra psykologer arbetar evidensbaserat med utveckling av individer och grupper.

Beteendevetare

De är experter inom rehabilitering, arbetsmiljö, organisation och ledarskap. 

Rehabsamordnare

Rehabsamordnarna har ett helhetsansvar för att skapa en effektiv rehabiliteringsprocesss. 

Organisationskonsulter

Våra organisationskonsulter utvecklar organisationer, medarbetare och chefer.Arbetsmiljöingenjörer

De ser samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Fysioterapeuter

De kartlägger er arbetsplats med kunskap inom bl.a. ortopedisk medicin.

Hälsoutvecklare

Våra hälsoutvecklare projektleder er genom det proaktiva hälsoarbetet. 

Företagsläkare/sköterskor

Våra företagsläkare och sköterskor kan dra samband mellan hälsa och arbetsmiljö.
En man och två kvinnor i mötesrum med gula stolar och glasvägg

Ett hållbart arbetsliv

Vi har gjort det enkelt för dig att börja med arbetsmiljöarbetet! Under "Ett hållbart arbetsliv" finns konkreta tips inom allt som rör arbetsmiljö och ledarskap till hälsa, rehabilitering och krishantering.

Börja med arbetsmiljöarbetet

Bra arbetsmiljö är ingen slump

Previas roll i det främjande och förebyggande arbetet är att agera som extern arbetsmiljöspecialist genom att:

 • Utforma och implementera förutsättningar för en hållbar och god arbetsmiljö som förebygger ohälsa.
 • Utbilda inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
 • Göra kartläggningar och riskbedömningar.
 • Föreslå och genomföra insatser på arbetsplatsen som underlättar arbetet med att skapa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Previa ser sambanden

Sambandet mellan friska medarbetare och effektivitet är tydligt. Ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete omfattar alla nivåer: organisation, grupp och individer.

 • Chefer spelar en nyckelroll när det gäller att minska stressen och åstadkomma ett bra arbetsmiljöarbete.
 • Upplevelsen av bristen på krav/kontroll på arbetsplatsen har samband med sämre kvalitet och fler fel i arbetet.
 • God organisatorisk och social arbetsmiljö ger bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre trivsel, lägre personalomsättningar, färre sjukskrivningar samt mer engagemang och bättre prestationer. 
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete är lönsamt.
 • Investering i medarbetares hälsa skapar högre produktivitet.
 • Orättvisor på jobbet kan göra oss sjuka.
 • Stress smittar och kan skapa kollektiv stress på arbetsplatsen. Så fokusera på arbetsmiljön när du vill minska stressen.
opening quote

Ställ frågan: Vad kan vi göra för att öka arbetsglädjen på vår arbetsplats?