Webbinar

Så fångar du tidiga signaler på psykisk ohälsa

För att uppmärksamma tidiga tecken på psykisk ohälsa behöver vi kunskap om vilka beteenden, förhållningssätt och levnadsvanor som har en skyddande effekt på vår hälsa. Måndag 10 maj bjuder Previa in till ett kostnadsfritt webbinar om hur man bemöter kollegor som inte verkar må bra.

Hur ska man närma sig en kollega som verkar må dåligt och vem bär ansvaret? Många upplever att det kan kännas svårt att formulera sig, tänker att de inte vill störa eller att någon annan säkert gör det bättre.

Previa välkomnar dig som arbetar som chef, team- och gruppledare eller projektledare till ett kostandsfritt webbinar där vi pratar om tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur man bemöter en kollega som verkar må dåligt. Vi kommer även gå igenom  skydds- och riskfaktorer. 

Föreläsare: Milou Häggå, Organisationskonsult och KBT-terapeut.

Välj datum