Webbinar

Så möter du oro kring gängvåld och terrorhot

Vi läser nästan dagligen om skjutningar och sprängningar på grund av eskalerande gängkonflikter. Även ett ökat terrorhot bidrar till en känsla av oro och osäkerhet. Som företag, organisation och även på individnivå kan detta vara svårt att förhålla sig till och hantera.

I detta webbinar får du veta mer om hur ni på arbetsplatsen kan se över säkerheten, krisplaner och övriga rutiner kopplat till våld och hot och hur ni kan hantera och förhålla er till den ökade oron i samhället. Vi kommer också belysa vilket stöd Falck kan bidra med.  

Medverkande: Anna Wickberg, specialistpsykolog och Erik Berglund, utbildningsansvarig.

Välj datum