Webbinar

Förebygg mobbning och kränkningar på arbetsplatsen

Onsdag 9 juni anordnar Previa ett webbinar där vi bland annat går igenom nya riktlinjer om hantering av sociala hälsorisker på jobbet. Vi delar även med oss av rekommendationer om hur företag kan förebygga mobbning och kränkande särbehandling.

I maj släppte Myndigheten för arbetsmiljökunskap nya riktlinjer i syfte att ge stöd till arbetsgivare i det förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbetet gällande kränkande särbehandling och mobbning. I detta webbinar redovisar vi de mest centrala delarna av riktlinjens uppbyggnad och budskap.

Vi går även igenom de vanligaste rekommendationerna vi ger till arbetsgivare i samband med utredningar kring mobbning och kränkande särbehandlingar på arbetsplatsen. Rekomendationerna bygger på vetenskap och våra erfarenheter från bland annats cirka 550 utredningar gjorda mellan 2018-2020. 

Webbinaret riktar sig till dig som arbetar inom HR eller med personalfrågor och för chefer och personal som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor. 

Föreläsare: Per Larsson, organisationskonsult och expert inom krisstöd och kränkande särbehandling

Välj datum