Webbinar

Karriärtjänster tryggar medarbetarnas utveckling

Förändringstakten på arbetsmarknaden är högre än någonsin. Ny teknik skapar både nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen, samtidigt som nya krav ställs på medarbetares förändringsvilja och motivation att ställa om.

På detta webbinar får du lära dig mer om hur ni kan jobba med att stärka medarbetares självledarskap, förändrings- och/eller jobbsökarkompetens för att de på ett tryggt sätt ska kunna ta nästa steg, inom eller utanför den nuvarande organisationen.

Allt med hälsan i fokus.

Vi kommer även belysa hur rehab och omställning kan länka i varandra på ett smidigt och naturligt sätt.

Medverkande: Erik Berglund, utbildningsansvarig. Anna Sporrong, senior rehabkonsult. Ulrika Eurén, produktägare för karriär och omställning på Falck.

Välj datum