Webbinar

Ett år med AFS:en Arbetsanpassning

Torsdag 19 maj bjuder Previa in till ett kostnadsfritt webbinar där vi utvärderar och diskuterar Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning.

Förra året kom Arbetsmiljöverkets med en ny föreskrift, Arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskriften är till för att hjälpa arbetsgivaren att arbeta aktivt och förebyggande med frågor gällande arbetsanpassning på individnivå utifrån dagens arbetsmarknad och utmaningar.

I detta webbinar diskuterar vi vad som varit de viktigaste förändringarna och vad vi lärt oss under året som gått. Vi kommer även:

  • visa goda exempel på när föreskriften varit till hjälp,
  • beröra de förändringar i rehabiliteringskedjan som trädde i kraft 1 februari 2022,
  • gå igenom betydelsen av plan för återgång i arbete.

Webbinaret riktar sig till dig som chef och HR.

Medverkande: Anna Sporrong, specialist på rehabsamordning, och Erik Berglund, utbildningsansvarig.

Välj datum