Webbinar

Att bemöta människor som ger uttryck för suicidtankar

Välkommen till ett webbinar där vi pratar om hur du som HR, chef, eller ledare kan hantera situationer där medarbetare ger uttryck för självmordstankar. Vi diskuterar även hur du kan stötta en medarbetare som i sin yrkesutövning möter människor som uttrycker att de inte längre vill leva.

Att vara den som möter en medmänniska som mår väldigt dåligt kan för många kännas svårt, speciellt utan särskild kunskap, utbildning och träning. Det är därför viktigt att HR, chefer och ledare har rätt kunskap för att kunna hantera svåra situationer som dessa.

I detta webbinar pratar vi om hur du kan möta och hantera suiciduttryck, med fokus på omedelbar akut situation.

 Vi kommer även prata om:

  • Hur vanligt är suiciduttryck och handlingar?
  • Hur kan jag hantera en situation med någon som ger uttryck för livsleda?
  • Hur kan jag stötta mig själv eller medarbetare som i sina yrken möter medmänniskor som ger uttryck för suicidtankar?
  • Hur kan organisationens beredskap stärkas för att hantera detta?

Medverkande: Henrik Lindgren, psykolog på Falck Previa; och Erik Berglund, utbildningsansvarig.

Välj datum