Hälsa

Utbildning

Mindfulness – standard

I den här utbildningen får du under åtta tillfällen lära dig att etablera nya vanor med Mindfulness. Du får bland annat lära dig att bli bättre på att varva ner, fokusera, meditera och leva i nuet.

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om sinnesnärvaro och att acceptera nuet som det är. Mindfulnessträning används för att hantera stressrelaterade besvär både i förebyggande syfte och om du befinner dig i rehabilitering på grund av stress. Metoden har även visat sig effektiv mot depression.

Utbildningens innehåll

Mindfulness riktar sig till dig som vill få hjälp med att hantera din stress och som behöver en mer balanserad och hållbar livsstil. Kursen utgår från den forskning som bedrivits på Stress Reducation Clinic i USA grundad av professor Jon Kabat Zinn.

En rekommendation är att gå utbildningen Mindfulness – Bas innan denna kurs, men det är inget krav.

  • Du får kunskap om kroppskännedom.Mentala och fysiska övningar för att öka medvetenhet om kroppen.
  • Meditation - övningar för att stärka sinnets förmåga att fokuser och vara närvarande i nuet.
  • Diskussioner kring acceptans och hur din tanke och känsla påverkan dig
  • Vägledda mindfulness-övningar för att medvetendegöra mentala, emotionella och fysiska processer.

Kurslängd

Åtta tillfällen á två timmar.

Efter Mindfulnesskursen

Du får nya perspektiv att uppleva nuet och du lär dig utveckla en förmåga att stanna upp i stunden och bryta negativa tankemönster. Du får en ökad förståelse för hur sambandet mellan tankar, känslor, fysiologiska reaktioner och beteenden ser ut. Efter kursen kommer du lättare att hitta balansen mellan uppvarvning och återhämtning. Du får de verktyg som är nödvändiga för att förändra ditt förhållningssätt till det som händer i din tillvaro.

Pris

14 670 kronor exklusive moms. Det avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Falck förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Falcks lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.

Välj datum