Utbildning

Krisstödsutbildning

Denna onlinekurs ger dig grundläggande kunskap om krisstöd på arbetsplatsen. Du får bland annat lära dig mer om vanliga krisreaktioner och vilka åtgärder som behöver vidtas vid en krishändelse.

Under en heldag går vi igenom grundläggande teoretisk kunskap om kriser och psykosocial krishantering ur ett arbetslivsperspektiv. Du får en inblick i modern krishantering enligt aktuell forskning och vi ger konkreta förslag på hur du som ansvarig kan förstå och stötta medarbetare och grupper i kris.

Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud och HR som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering.

Utbildningen innehåller: 

  • Att vara förberedd på krisen: krishandlingsplan och exempel på krisorganisation
  • Begreppet kris, vad är en kris, exempel på krishändelser
  • Vanliga psykologiska krisreaktioner
  • Krishanteringsinsatser ur ett psykosocialt perspektiv på individ- och gruppnivå
  • Bemötande av en person i kris
  • Ledarskap /chefens roll
  • Informationshantering

Förfrågan

Välj datum

Ansök om Afa-stöd

För dig som arbetar inom privat sektor finns det möjlighet att ansöka om Afa-stöd för denna utbildning. Läs mer om hur du går tillväga hos Afa-försäkring. 

Till Afa försäkring