Utbildning

Arbetsmiljö

Allergiframkallande kemiska produkter

En halvdagsutbildning som ger dig kunskap för att säkert kunna arbeta med allergiframkallande kemiska produkter, t ex härdplaster. Du får lära dig om olika produktgrupper, säkerhetsinformation och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Utbildningens innehåll

Utbildningen varvar teori med frågor från deltagarna. Vid företagsanpassad utbildning används företagets egna produkter och säkerhetsdatablad för övningsuppgifter. Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Inga förkunskaper krävs.

  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning 
  • Genomgång av kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, 37 e §)
  • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
  • Toxikologi och kemiska hälsorisker 
  • Härdplaster och allergiframkallande substanser 
  • Klassificering och märkning 
  • Skyddsåtgärder

Kurslängd och kursmaterial

Cirka fyra timmar, Föreskriften AFS 2011:19.

Efter utbildningen

Du får kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter och härdplaster, samt vilka hälsorisker produkterna kan innebära. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2011:19, 37 e §.

Pris

4 240 kronor exklusive moms. Priset avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Falck förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Falcks lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.