Systematiskt arbetsmiljöarbete

Yrkeshygienisk mätning

Den yrkeshygieniska mätningen undersöker bland annat ljud, ljus och luftkvalitén på er arbetsplats. Mätningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer och ger svar på underliggande orsaker som kan bidra till ohälsa för era medarbetare.

Den yrkeshygieniska mätningen undersöker de faktorer i arbetsmiljön som kan vara bidragande orsaker till ohälsa. Mätningen ger underlag som ni kan utgå ifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö – och som vi alla vet leder förbättrad arbetsmiljö till ökad arbetsprestation och lönsamhet.

Mätningen uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav på kartläggning/mätning. Den kan ingå som en del av en större kartläggning av era fysiska arbetsmiljöförhållanden, eller utföras som punktinsats. 

Följande områden mäts:

  • Ljudnivå och buller
  • Belysning 
  • Klimat/Ventilation 
  • Luftföroreningar 
  • Vibrationer

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.