Lagstadgade undersökningar

Tunnelbana och spårväg

Medarbetare med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom tunnelbana och spårväg ska regelbundet genomgå hälsoundersökningar. Undersökningarnas syfte är att försäkra att personen uppnår hälsokraven för arbetet.

Hälsoundersökningen utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrift om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (TSFS 2019:113). Undersökningen ska genomföras enligt följande intervaller:

Undersökningen ska genomföras enligt följande intervaller:

 • Innan arbetet startat
 • Vart femte år fram till och med dagen före 41-årsdagen
 • Vart tredje år från och med 41-årsdagen till och med 62-årsdagen
 • Varje år efter 62-årsdagen

Hälsoundersökningen ska även genomföras enligt följande:

 • När en medarbetare varit frånvarande mer än 30 dagar
 • När en medarbetare tagits ur tjänst p.g.a. olycka/tillbud

För att läkaren ska veta vilka hälsokrav medarbetaren står inför måste du i beställningen ange medarbetarens arbetsuppgifter samt vad arbetet innebär. Du måste även kunna ange vilken eller vilka punkter inom 7§ som medarbetaren arbeta inom:

 • Framföra fordon
 • Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 • Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 • I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd)

Så går det till

 1. Beställ tjänstNär du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas via e-post till medarbetaren med kopia till dig som beställare.
 2. HälsoundersökningBesöket innefattar Drogtest, Vilo-EKG, Provtagning, Läkarbesök med hälsodeklaration. Din medarbetare ska ta med eventuella glasögonrecept/optikerintyg och/eller hörapparater till undersökningen
 3. LäkarundersökningLäkaren utfärdar ett läkarutlåtande som undertecknas av den undersökte. Utlåtandet sänds till dig som arbetsgivare i enlighet med överenskommelse i beställningen av undersökningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras berörd chef omgående om detta.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.