Lagstadgade undersökningar

Lokförare

Hälsoundersökning för lokförare ska utföras med kontinuerliga mellanrum enligt Transportstyrelsens lagkrav. Undersökningen riktar sig till de med förarbevis.

Övriga medarbetare med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten ska undersökas enligt andra regler, se tjänsten Spårbunden trafik

Hälsoundersökningar utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrifter om "hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter med trafiksäkerheten" (TSFS 2011:61/2013:52 och SFS 2011:725).

Undersökningen ska utföras inom följande intervaller: 

 • Vart tredje år fram tills att din medarbetare fyllt 55 år.
 • Därefter varje år.

Så går hälsoundersökningen för lokförare till

 1. Din medarbetare bokas för hälsoundersökning
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. 

 2. Läkarbesök
  Till besöket ska din medarbetare ta med eventuella glasögonrecept/optikerintyg och/eller hörapparater. Läkaren gör en undersökning och bedömer prover, drogtest och Vilo-EKG för de som är över fyrtio år.

 3. Återkoppling
  Läkaren utfärdar ett läkarutlåtande. Utlåtandet sänds till dig som ansvarig i enlighet med den överenskommelse som gjordes i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras berörd chef omgående.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.