Lagstadgade undersökningar

Medicinsk kontroll – Kvicksilver

Denna lagstadgade hälsoundersökning riktar sig till alla anställda med pågående eller planerad kvicksilverexponering. Undersökningen uppfyller lagkravet enligt AFS 2019:3, 2011:19.

Innan en nyanställd tillträder sin tjänst som innebär kvicksilverexponering ska en medicinsk kontroll genomföras. Därefter ska kontrollen genomföras vart tredje år. Kontrollen görs enligt 63§, bilaga 9.

Det gäller inte för arbetstagare där arbetsgivarens riskbedömning visar att exponeringen för kvicksilver är försumbar.

Så här går det till

  1. Beställ tjänst När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas via e-post till medarbetaren med kopia till dig som beställare.
  2. Besök Besöket innefattar en läkarundersökning samt provtagning via urinprov och blodprov.
  3. Återkoppling Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas för medarbetaren och skickas till dig som beställare.

Medicinsk kontroll – Kvicksilver