Lagstadgade undersökningar

Elektromagnetiska fält

Den lagstadgade hälsoundersökningen uppfyller Arbetsmiljöverkets lagkrav enligt AFS 2016:3 och riktar sig till personer som exponeras för elektromagnetiska fält.

Hälsoundersökningen uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3) och riktar sig till medarbetare som exponeras för elektromagnetiska fält i sitt arbetsliv. Hälsoundersökningen syftar till att förebygga och tidigt diagnostisera eventuella negativa hälsoeffekter orsakade av exponering för elektromagnetiska fält.

Riskbedömning av arbetsmiljön 

För att veta vilka exponeringar det handlar om ska hälsoundersökningen föregås av en riskbedömning av arbetsmiljön enligt AFS 2016:3. Hälsoundersökningen ska också genomföras om en oönskad eller oväntad hälsoeffekt rapporteras av en medarbetare, eller om exponering som överskrider gränsvärden för exponering upptäcks. Hälsoundersökningen görs normalt inte om exponeringen ligger under gränsvärdet, med undantag för om medarbetare är utsatta för särskilda risker från exponeringen.

Så går hälsoundersökningen till

  1. Inbokad hälsoundersökning
    När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Besök hos företagsläkare
    Medarbetaren gör ett besök hos en företagsläkare från oss. Läkaren gör en klinisk hälsoundersökning av hjärta och lungor samt en neurologisk undersökning.

  3. Intyg
    Intyg från undersökningen utfärdas till medarbetaren.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.