Lagstadgade undersökningar

Buller

Den lagstadgade undersökningen gäller för anställda som exponeras för hörselskadligt buller. Undersökningen ska erbjudas så fort ni ska anställa – och därefter med en intervall på 1-3 år, beroende på arbetsplatsens ljudnivåer.

Den här lagstadgade hälsoundersökningen gäller för anställda som exponeras för hörselskadligt buller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Buller (AFS 2005:16). Syftet med hörselundersökningen är att bevara hörseln och på så sätt tidigt upptäcka hörselnedsättningar på grund av arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en riskbedömning av arbetsplatsen utföras innan hörselundersökningen.

Så går hörselundersökningen till

  1. Medarbetaren bokas in för en hörselundersökning
    När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till undersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Besök hos företagssköterska
    Under besöket mäter en företagssköterska medarbetarens hörsel. Mätningen sker i en hörselbur eller ett tyst rum med särskilda hörlurar.

  3. Återkoppling och utfärdat intyg
    Företagssköterskan utfärdar ett intyg om utförd hörselundersökning.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.