Lagstadgade undersökningar

Bly

Hälsokontroll vid arbete med bly enligt 44 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet, med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Hälsokontrollen för bly riktar sig till medarbetare, nyrekryterade såsom befintliga, som kommer att exponeras för bly i sitt arbete. Kontrollen uppfyller Arbetsmiljöverkets lagkrav och följer deras föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). 

Innan den anställde tillträder sin tjänst ska en hälsokontroll vid blyexponering genomföras. Därefter ska den genomföras vart tredje år.  

Så går den medicinska kontrollen för bly till

  1. Ange de ämnen din medarbetare exponeras för
    När du beställer tjänsten är det viktigt att du som ansvarig anger de ämnen – utöver bly – som finns i arbetsmiljön. När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in för en hälsokontroll. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Läkarundersökning och provtagning
    Under läkarbesöket undersöker läkaren din medarbetare och tar prover såsom urinprov och blodprov.

  3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas
    Medarbetaren informeras om tjänstbarhetsbedömningen och tjänstbarhetsintyg skickas till dig som beställare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.