Beställ direkt

Är du intresserad av att utföra enkäten med tillval för hälsocoachning och fördjupad rapport? Läs mer och gör en förfrågan om Jobba hemma-konceptet

Annars fyll i dina uppgifter och ladda upp och bifoga personuppgifterna i ett eget dokument (excel). I personallistan ange om enkäten ska utföras på svenska eller engelska (per person).

Hälso- och arbetsmiljöenkäten skickas normalt ut till medarbetarna fem dagar efter beställningen är mottagen. Önskemål om annan tidpunkt kan anges i beställningsformuläret nedan.

Om webbenkäten ska vara öppen och kunna besvaras under längre tid än 14 dagar ange även det i beställningen.

 

Pris

Pris

Antal medarbetare

  

  

Pris: 180 SEK / deltagare

 

Pris: 180 SEK / deltagare

 

Pris: 160 SEK / deltagare

 

Pris: 160 SEK / deltagare

 

Pris: 145 SEK / deltagare

 

Pris: 145 SEK / deltagare

 

Pris: 140 SEK / deltagare

 

Pris: 140 SEK / deltagare

 

Pris: 125 SEK / deltagare

 

Pris: 125 SEK / deltagare

 

Fyll dina uppgifter och bifoga personallista

Fyll dina uppgifter och bifoga personallista

Har företaget avtal med Falck?

 

Fyll i deltagarna i excel-mallen (ladda ned) med uppgifter om antal personer med: förnamn; efternamn; personnummer; epost; gruppnamn / avdelningsnamn; språk: svenska eller engelska per person.

Bifoga excelfilen i din beställning genom att ladda upp excel-filen nedan.

 

 

Fyll i deltagarna i excel-mallen (ladda ned) med uppgifter om antal personer med: förnamn; efternamn; personnummer; epost; gruppnamn / avdelningsnamn; språk: svenska eller engelska per person.

Bifoga excelfilen i din beställning genom att ladda upp excel-filen nedan.

 

Hälso- och arbetsmiljöenkät

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om enkäten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.