E-utbildning

Krisstödsutbildning

Beställ

E-utbildning som ger kunskap om krisstöd på arbetsplatser och riktar sig till chefer, skyddsombud och HR som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering. Det här är en förinspelad e-utbildning som du går online, när de passar dig.

Vad tjänsten innebär

E-utbildningen ger chefer, skyddsombud och HR kunskaper att hantera kriser. Utbildningen kan även fungera som en introduktion till krishantering för företag och organisationer som vill komma i gång med dessa frågor. Du får bland annat lära dig mer om vanliga krisreaktioner och vilka åtgärder som behöver vidtas vid en krishändelse. Innehållet består av förinspelade filmer inom följande ämnen:

E-utbildningen tar cirkla 1 timme att genomföra och finns på både svenska och engelska.

Så går det till

  1. Beställ tjänsten
    Beställ e-utbildningen på det språk du vill ha den. Efter att du beställt tjänsten får du ett bekräftelsemail med instruktioner samt licenskoder.
  2. Utbildning
    Gå e-utbildningen när det passar dig. Den tar cirka 1 timme att fullfölja.

Tekniska krav

Vanliga frågor

Måste jag göra utbildningen vid ett och samma tillfälle?

Nej, du går e-utbildningen i din takt och kan dela upp den i olika tillfällen.

Hur lång tid tar utbildningen?

E-utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.