Organisation och ledarstöd

Grupputveckling

Förfrågan

De flesta jobbar i dag i arbetsgrupper som samarbetar för att nå verksamhetens mål. Förutsättningarna för samarbetet har avgörande betydelse för framgång och engagemang hos teamet. Detta gäller oavsett om det är en ledningsgrupp, tillfällig projektgrupp eller mer stabil arbetsgrupp.

Vad tjänsten innebär

Grupputveckling hjälper er att skapa effektiva arbetsgrupper och team. Med beprövade metoder lägger vi grunden för effektivt samarbete mellan era medarbetare. När grunden är på plats kan vi skapa en utvecklingsprocess för högre effektivitet och hållbarhet. Vi vet att verksamheter med väl fungerande och effektiva arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Och vi vet också att medarbetare i dessa verksamheter är mer engagerade och har bättre hälsa.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Beskriv ditt önskemål, var du önskar att tjänsten ska utföras samt dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret.
  2. Kartläggning
    Kartläggning av gruppen för att få en uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar. Fokus ligger ofta på hur arbetsgruppen uppfattar sitt samspel, hur tydlig målbilden är och hur ledarskapet upplevs.
  3. Plan för utvecklingsprocessen
    Kartläggningen resulterar i en plan som tas fram tillsammans med er. Planen grundar sig den fortsatta utvecklingsprocessen som exempelvis kan innehålla workshops, utbildningsinsatser och träning i användandet av olika verktyg. Vårt arbetssätt bygger på hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen eller teamet.