Nyhet

Hög tid för kontroll av handintensivt arbete

Innan 1 november 2021 ska alla som arbetar handintensivt sedan minst två år tillbaka ha genomgått en medicinsk kontroll. Detta efter Arbetsmiljöverkets nya regler med syfte att minska skador på arbetsplatsen och förebygga sjukskrivning.

I november 2019 började arbetsmiljöverkets omarbetade regler för medicinska kontroller i arbetslivet att gälla. En nyhet är att reglerna nu inkludera medicinsk kontroll vid handintensivt arbete, det vill säga ett arbete som innefattar handledsrörelser som är snabba, ihållande och som görs med kraft.

Handintensivt arbete är den första medicinska kontrollen med ett belastningsergonomiskt perspektiv. Under det senaste året har Previa hjälpt flertal företag inom olika branscher, som handel, biomedicinsk teknik, städ- och lokalvårdare och fabriksarbete.

– Att Arbetsmiljöverket nu inkluderar handintensivt arbete har stor betydelse för hur vi kan få minskad sjukskrivning och lidande för personer som arbetar handintensivt, säger Linnéa Arbman, ergonom och fysioterapeut på Previa.

opening quote

Ser vi att det finns risker i arbetet kan vi utbilda och instruera och på så sätt förbättra medarbetares arbetstekniker

Riskbedömning grund för medicinsk kontroll

För dig med ansvar för medarbetare som arbetat handintensivt sedan 1 november 2019 innebär de nya reglerna att dina medarbetarna måste ha genomgått en medicinsk kontroll senast den 31 oktober 2021.

Vad som är viktigt att veta är att en medicinsk kontroll alltid ska föregås av en riskbedömning. Riskbedömningen görs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetet kan vara hälsofarligt, vilket är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Ser vi att det finns risker i arbetet kan vi utbilda och instruera och på så sätt förbättra medarbetares arbetstekniker. Tillsammans med adekvata åtgärder från riskbedömningen enligt Människa, Teknik och Organisation (MTO) kan det handintensiva arbetet bli mer gynnsamt. Risken för skador blir då mindre och kravet på en medicinsk kontroll kan därmed försvinna, berättar Linnéa Arbman.

Detta gäller för medicinska kontroller för handintensivt arbete

  • Alla arbetstagare som påbörjat sitt arbete med handintensivt arbete innan 1 november 2019 ska genomgå en medicinsk kontroll innan den 31 oktober 2021.
  • Medicinsk kontroll ska anordnas och genomföras tre år efter att handintensivt arbete påbörjats och därefter återkommande med högst tre års mellanrum.
  • Om en arbetstagare fått nytillkomna besvär som kan relateras till handintensivt arbete ska arbetsgivaren, inom en månad efter kännedomen, erbjuda en medicinsk kontroll.
  • En riskbedömning ska ligga till grund för den medicinska kontrollen som arbetsgivaren behöver delge undersökaren i samband med beställningen.
  • Med regelbundna medicinska kontroller kan arbetsgivare förebygga ohälsa och skador hos sina anställda som arbetar i en riskfylld arbetsmiljö.

Läs mer om Riskbedömning

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

Denna medicinska kontroll riktar sig till medarbetare som utifrån en riskbedömning visar sig ha ett handintensivt arbete.

Handintensivt arbete