Lagstadgade undersökningar

Handintensivt arbete

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete enligt 26 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet.

Den här medicinska kontrollen riktar sig till medarbetare som utifrån riskbedömning visar sig ha ett handintensivt arbete och behov av medicinsk kontroll.

Kontrollen uppfyller Arbetsmiljöverkets lagkrav och följer föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Kontrollen ska genomföras med följande intervall

 • Kontrollen ska anordnas och genomföras inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats och därefter vart tredje år.
 • För medarbetare som påbörjat handintensivt arbete innan 1 november 2019 skall medicinsk kontroll anordnas senast den 31 oktober 2021

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Bokning
  När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till den medicinska kontrollen. Tiden meddelas via e-post till din medarbetare och till dig som beställare. Medarbetaren fyller i ett frågeformulär och tar med till besöket. Om du som ansvarig beställt medicinsk kontroll för en grupp medarbetare kommer du bli kontaktad för dialog och planering av de medicinska kontrollerna.
 2. Medicinska kontrollen
  Den medicinska kontrollen fokuserar på nacke, axlar, arm och hand och genomförs av en fysioterapeut.
 3. Återkoppling
  Medarbetaren får muntlig återkoppling av fysioterapeut och skriftlig återkoppling skickas till dig som ansvarig chef via krypterad e-post.
  Vid gruppbeställningar kan grupprapport beställas extra och återkoppling av resultat sker enligt överenskommelse vid planering av uppdraget.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.