Nyhet

Nya funktioner för Sjuk- och friskanmälan online

Nu gör vi det enklare för våra kunder med sjuk- och friskanmälan online att hantera sina ärenden direkt på webben.

Torsdag 31 mars uppdateras Previas tjänst Sjuk-och friskanmälan online. Genom att identifiera sig med BankId kommer våra kunder få en tydligare överblick av sina ärenden och själva kunna göra ändringar direkt online. Tidigare har det endast gått att registrera nya frånvaroärenden eller göra friskanmälan, övriga ärenden har behövts hanteras över telefon.

– Under pandemin har det periodvis blivit stora volymer av sjukärenden, vilket har påverkat vår kundservice. För våra kunder har det i många fall blivit väldigt långa väntetider i telefon. Vi är därför glada över att kunna erbjuda nya funktioner för online-anmälan som kommer att underlätta mycket för våra kunder, säger Maria Steneskog Nyman.

opening quote

Vi är glada över att kunna erbjuda nya funktioner för online-anmälan som kommer att underlätta mycket för våra kunder

Nyheter för sjuk- och friskanmälan online

  • Inlogg med BankId för att se uppgifter om pågående ärenden.
  • Möjlighet att göra ändringar direkt online. Alla förändringar sker i realtid och uppdateringen skickas ut till berörda mottagare. 
  • För medarbetare med fler anställningar kan de välja vilket bolag de vill anmäla sjukdom eller VAB för.
  • Få en överblick av avslutade ärenden med tillhörande information om bland annat orsak till frånvaron.  

Även för kunder som inte har möjlighet att använda tjänsten online skapar detta snabbare svarstid och smidigare hantering av sjukärenden per telefon. Kunder som inte har BankId kan fortsätta använda den tidigare versionen.