E-utbildning om riskbruk och beroende

Nu kan du med personalansvar få kunskap om hur du bäst förebygger och åtgärdar problem med alkohol och droger på din arbetsplats. Falcks nya e-utbildning ger aktuella perspektiv inom bland annat olika typer av bruk, samsjuklighet, olika rollers ansvar och vikten av att agera på tidiga signaler.

– Det är viktigt att arbetsgivare har kunskap för att kunna förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger på arbetsplatsen av flera skäl. Sådant som säkerheten på arbetsplatsen men även produktivitet, prestation arbetsrelationer och samarbete kan påverkas negativt, säger Ann Berntsdotter, Företagsläkare på Falck, som varit med och tagit fram e-utbildningen och är presentatör i föreläsningarna.

Utdrag ur e-utbildning riskbruk och beroende

Riskbruk och beroende av alkohol och andra droger kan få allvarliga konsekvenser både för medarbetaren och för organisationen. Det finns mycket att vinna på att upptäcka tidiga signaler och arbeta förebyggande.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig säkrare i din roll i alla frågor som rör riskbruk och beroende. I innehållet ingår allmän kunskap om alkohol och droger kopplat till arbetslivet. Du får också lära dig mer om hur ni ska agera på signaler som du eller dina medarbetare har uppmärksammat, vem som ansvarar för vad och hur företagshälsovården kan hjälpa till.

opening quote

Säkerställ en hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.

Vem riktar sig e-utbildningen till?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är chef eller arbetar med HR och som vill lära dig mer om hur du bäst hanterar och förebygger problem med alkohol och droger på din arbetsplats.

Varför e-utbildning?

Falck erbjuder sen tidigare kundanpassad utbildning inom riskbruk och beroende. Vi väljer nu att komplettera med en e-utbildning för att göra det ännu lättare för dig som arbetsgivare att snabbt få mer kunskap inom området.

– E-utbildningen ger dig med personalansvar en ökad kunskap för att ha tydliga alkohol- och drogpolicys som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa trygghet i verksamheten, säger Ann Berntsdotter.

Du hittar våra e-utbilningar här.