Nyhet

Ny e-utbildning i arbetsmiljö

Previa lanserar en ny e-utbildning i grundläggande arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

Previas nya e-utbildning är en uppdaterad version av e-utbildningen Arbetsmiljö – grundutbildning, för att möta ny och aktuell lagstiftning, bland annat gällande arbetsanpassning. Utbildningen är uppdelad i åtta delar och går igenom viktiga områden som exempelvis arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, krisstöd och belastningsergonomi. Det går också att välja om man vill utföra den på svenska eller engelska.

Genom utbildningen får du som chef och skyddsombud kunskap inom de delar kring arbetsmiljö som du måste ha koll på enligt svensk lag, vilket även bidrar att du kan känna dig trygg i ditt arbetsmiljöarbete. 

– Om organisationen är utspridd på flera olika enheter kan en e-utbildning vara ett sätt att få till en utbildning för alla. Speciellt om de geografiska avstånden är stora. En e-utbildning ger också möjligheten att genomföra utbildningen individuellt och när det tidsmässigt passar individen, säger Mats Hansson Cooper som är arbetsmiljöingenjör på Previa. 

opening quote

Genom e-utbildningen får chefer och skyddsombud samma förkunskaper, vilket bidrar till att de får en större förståelse för varandras roller.

Bidrar till samverkan kring arbetsmiljö

Även upplägget på utbildningen har förändrats för ett mer aktivt deltagande med interaktiva inslag. Det ger deltagarna en större kontroll över utbildningen och kring det egna lärandet. Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett intyg på att de klarat alla steg i grundutbildningen.

– Genom e-utbildningen får chefer och skyddsombud samma förkunskaper. Det bidrar till att de får en större förståelse för varandras roller, vilket ökar förutsättningarna för en god samverkan. Det är en central del för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete, säger Mats Hansson Cooper. 

Läs mer om tips för en hållbar arbetsmiljön

 

Utbildning i arbetsmiljö

Läs mer om e-utbildningen i grundläggande arbetsmiljö