Tillbaka

Chefsutbildning för Örnsköldsviks kommun

Goda exempel

Publicerad
Ledarskapsutbildning för Örnsköldsviks kommun

En nära förestående chefsbrist fick Örnsköldsviks kommun att starta ett eget traineeprogram för ledare. Fem år senare står det klart att programmet har blivit en stor succé, bland annat med hjälp av Previas ledarträningsprogram.

Höga pensionsavgångari en nära framtid, där 57 chefer och ledare skulle försvinna de kommande fem åren, fick Örnsköldsviks kommun att 2011 starta upp ett traineeprogram för potentiella chefer inom den egna verksamheten. Varje år har 16 personer valts ut till programmet, och drygt hälften av dem har nu gått över till ett ledarskap.

– Det är naturligtvis ett jättehögt betyg för den här utbildningen och jag tror även att de nya cheferna är bättre förberedda vid sitt första chefsjobb än tidigare, säger Magnus Haglund, kommundirektör i Örnsköldsviks kommun.

– Det här programmet har varit lyckat på flera olika plan, vi har fått in nya och väldigt kompetenta chefer samtidigt som vi har skickat en tydlig signal till våra medarbetare att vi tror på dem och deras utveckling, säger Helena Bodén, personalchef på kommunledningsförvaltningen.

Så går ledarträningen till

Själva utbildningen sträcker sig över två terminer och består av tre olika block. I de första två får  deltagarna lära sig mer om arbetsgivarrollens ”hårda” värden som exempelvis organisationsstyrning, mål och personalansvar, och de får dessutom chansen att ”skugga” en befintlig chef i olika situationer. Det tredje blocket handlar om ledarskapsfrågor och leds av Previa. 

Ledarträningen är en anpassad form av Previas ledarprogram och syftar till att öka förståelsen för vad som är ett bra ledarskap och vilka utmaningar som finns.

– Vi pratar en hel del om motivation, beteenden och hälsa men täcker även in andra områden som förändringsarbete och konflikthantering. Kursen har innehållit undervisning från mig och organisationskonsulten Maria Eliasson men den bygger också mycket på deltagarnas egna diskussioner. Det är viktigt att de får testa och reflektera för att förstå ledarskapet på ett djupare plan, säger Emma Mehle, legitimerad psykolog hos Previa.

Helena Bodén, personalchef på Örnsköldsviks kommun opening quote

Det här programmet har varit lyckat på flera olika plan, vi har fått in nya och väldigt kompetenta chefer

Vad är kärnan i det ni vill förmedla?

– Jag hoppas att alla deltagare tar med sig en ökad kunskap, insikt och erfarenhet av vad ett ledarskap kan innebära. Att de ska få en realistisk bild så de blir nyfikna och vågar gå ut och prova, och tänka att de successivt kan bli bättre och bättre som ledare, säger Emma Mehle.

Fem år har gått sedan traineeprogammet startades och ledningen för Örnsköldsviks kommun ser nu tillbaka på ett lyckat projekt. Utvärderingarna har varit överväldigande positiva och 60 procent av deltagarna har gått vidare till en ledarroll. Nu följer ett år av eftertanke för att om möjligt vässa programmet ytterligare, men sedan kommer Örnsköldsviks kommun fortsätta på den inslagna vägen, i en eller annan form.

– Ja, allt annat vore vansinne. Alla vet att pensionsavgångarna är jättestora inom den offentliga sektorn och för att kunna konkurrera med privata aktörer måste vi kunna erbjuda en möjlighet till vidareutveckling. Vi måste borga för att få in bra chefer i organisationen, med rätt värderingar och rätt värdegrunder, säger Magnus Haglund.

Röster om ledarträningsprogrammet

Maja Carlsson, deltagare:

– Det har varit jätteinspirerande och roligt! Previa har varit duktiga på att ge oss möjligheter att diskutera frågor som kan dyka upp inom ledarskapet, som svåra samtal och konflikthantering. Vi har fått göra övningar och fått feedback på det, och jag har lärt mig mycket om vem jag skulle vara som ledare.

Linnea Edblad, deltagare:

– Ledarträningen har varit toppen, jag känner mig verkligen mer rustad för att gå in som ledare eller chef. Jag har fått ett mycket bredare perspektiv på vad det innebär att vara ledare, det handlar inte bara om kompetens utan det är många mjuka värden också.

Publicerad