Tillbaka

Arbetsmiljö - chefens primära ansvar

Tips från experten

Publicerad
Arbetsmiljö chefens primära ansvar

För att komma till bukt med sjukskrivningarna måste fokus skiftas från individuella insatser till organisation och arbetsmiljö. Det menar Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och medicinsk rådgivare till Arbetsmiljöverket.

– Samtidigt skulle jag vilja vända på frågeställningen. Istället för att mäta allt i sjuktal kan man fråga de som mår bra på arbetet, varför? Vad är det som får människor att trivas på en arbetsplats? säger Magnus Svartengren.

Svaret på den frågan handlar inte enbart om hög lön, titlar eller subventionerad träning. Tvärtom visar hans forskning att faktorer som rättvis fördelning av arbetet, öppen kommunikation och närhet till chefen är faktorer som bevisligen bidrar positivt till arbetsklimatet. 

– Betydelsen av samspel är en sak som den nya AFS:en lyfter fram. Det är mycket viktigt, att värna om den goda kommunikationen, säger han. 

Tydlig kommunikation och nödvändiga resurser

Ett begrepp han återkommer till är organisatorisk rättvisa – som kan sammanfattas i att individen får rättvisa möjligheter, till exempel för tilldelning av resurser, rättvisa beslutsprocesser (att man tar in information från alla parter) och relationell rättvisa (att ledare behandlar medarbetare med respekt). Samtidigt måste chefen kunna kommunicera tydligt. 

– En sak jag funderar mycket kring är sjukdom som uppstår när balansen mellan krav och kapacitet rubbas. En chef ska kunna kommunicera tydligt, men också se till att de anställda har de resurser som behövs för att utföra arbetet. Om en sjukskrivning uppstår för att de krav som ställs övergår individens kapacitet bör man ställa sig frågor som ’beror nedsättning av kapacitet på tillfällig sjukdom?’ Är svaret nej måste man helt enkelt se över organisationen och vilka resurser som finns, säger Magnus Svartengren.  

Det kan även handla om att ställa sig frågor som: Är kraven fel satta? Saknas resurser för att utföra jobbet? Behöver individen utbildning? 

– För att kunna arbeta på full kapacitet behöver människan stöd och resurser, vilka är en bristvara idag, säger han. 

Hur gör man efter en lång sjukskrivning?

På samma vis är det med långa sjukskrivningar. Man sätter som mål att individen ska komma tillbaka till samma arbete när man istället borde fundera över om det finns en annan tjänst som skulle passa bättre. 

– Det är viktigt att förstärka upplevelsen av att man har stöd. Det kan handla om relationellt stöd, men även strukturer kan vara stödjande. Medarbetare behöver tydliga strukturer och veta exakt vad som förväntas av dem, vilka krav som ställs, och ges resurser för att möta dessa förväntningar. 

Detta är vad god arbetsmiljö bottnar i. 

– Det är fortfarande väldigt förekommande att företag istället för att arbeta med arbetsmiljön satsar på att motivera personal till att träna mer eller att sluta röka för att de ska orka mer. Så lägger man över ansvaret på individen. Man släcker bränder, men man måste börja vid källan. Chefens primära ansvar är arbetsmiljön, inte något annat.

opening quote

För att komma till bukt med sjukskrivningarna måste fokus skiftas från individuella insatser till organisation och arbetsmiljö

Publicerad