Individuell konsultation

För att du snabbt ska kunna få rätt stöd för dina medarbetare behöver vi få ett tydligt beställningsuppdrag.

Beställningsformuläret ”individuell konsultation” fyller du som chef i tillsammans med din medarbetare. Här beskriver ni frågeställningen och vad ni vill att vi konsultationen ska resultera i, dvs vilket mål ni vill uppnå samt hur ni vill att vi ska återkoppla resultatet av konsultationen. 

Ladda ner beställningsformulär